Zoeken in de omgeving van...

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Klanten

Deze 'Algemene Voorwaarden Klanten' zijn van toepassing op de relatie tussen Local Plaza en de klant. Partners verwijzen wij door naar de 'Algemene Voorwaarden Partners'.

1. Definities

Aanbod: het product –en dienstenaanbod van de partners dat door de klant via het platform bij de partners kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de klant via het platform bij de aanbieder van het door de klant geselecteerde aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling plaats via het platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en de partner met betrekking tot een bestelling en de bezorging of het afhalen van de bestelling.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Local Plaza en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Partner: een bedrijf dat producten aanbiedt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van overeenkomsten het platform gebruikt.

Partnerinformatie: de informatie van de partner met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod, prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorgkosten (indien van toepassing, minimale bestelbedragen en andere informatie mbt de bestelling en eventuele bijkomende kosten.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Local Plaza worden aangeboden aan de klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten en het doorsturen van bestellingen naar de partner.

Local Plaza handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van UP2media.

2. Identiteit van Local Plaza

UP2media handelend onder de naam 'LocalPlaza.nl'

Adres hoofdvestiging:
Mensinkweg 72a
7442TG  Nijverdal
KvK: 64473716

BTW-nr: NL139039B01
KVK: 08139500 

Email: info@localplaza.nl
Tel: 0548 623600 (bereikbaar op kantoordagen van 09:00 tot 17:00)

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de service. Local Plaza is niet verantwoordelijk voor het aanbod. Op het aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de partner van toepassing.
 2. De klant gaat door middel van het plaatsen van een bestelling direct een overeenkomst aan met de partner voor de levering van het door de klant geselecteerde aanbod. De klant is gebonden aan de bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de partner op grond van artikel 6 hieronder.

4. Het Aanbod

 1. Local Plaza publiceert het aanbod namens de partners op het platform, overeenkomstig de door de partner aangeleverde informatie. Local Plaza aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het aanbod en van de partners op het platform. Indien er vragen zijn over het aanbod, dan dient hierover contact opgenomen te worden met de partner alvorens een overeenkomst tot levering wordt aangegaan.
 2. Local Plaza geeft alle partnerinformatie zodanig weer, dat voor de klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 3. Local Plaza aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het platform.

5. De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Betalen' tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling via het platform.
 2. Na ontvangst van de bestelling, zal Local Plaza de bestelling elektronisch aan de klant bevestigen.
 3. De overeenkomst kan alleen door de partner worden uitgevoerd als de klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Local Plaza en/of de partner te melden.
 4. In verband met informatie over de status van zijn bestelling, dient de klant na het plaatsen van de bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel partner als Local Plaza.
 5. Indien de klant kiest voor bezorging van de bestelling, dan dient hij/zij aanwezig te zijn op het door de klant aangegeven bezorgadres om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 6. Indien de klant kiest voor het afhalen van de bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de gekozen afhaallocatie van partner, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van Local Plaza is weergegeven.
 7. Bij aflevering van de bestelling kan de partner vragen om identificatie als de bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de partner de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht
 8. Local Plaza aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 1. In verband met mogelijke bederfelijkheid van het aanbod geldt dat de klant geen recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de klant bij Local Plaza worden geannuleerd. Annulering van de bestelling door de klant bij de partner is slechts mogelijk indien de partner expliciet aangeeft dat annulering van de bestelling door de klant mogelijk is.
 2. De partner heeft het recht de bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het aanbod niet meer beschikbaar is, de klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 3. Indien de klant een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan Local Plaza besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende klant te weigeren.
 4. Local Plaza heeft het recht om namens de partner bestellingen te weigeren en overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de bestelling of de contactgegevens. Indien Local Plaza een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Local Plaza dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de klant schijnbaar valse of frauduleuze bestellingen plaatst, dan kan Local Plaza hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

 1. Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de klant verplicht om de partner te betalen voor de bestelling. Door de klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het platform of door betaling aan de partner aan de deur of op de afhaallocatie.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. De partner heeft Local Plaza geautoriseerd om namens de partner de online betaling van de klant in ontvangst te nemen.

8. Klachtenregeling

 1. Klachten van de klant over het aanbod, de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst, dienen bij de partner te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van de partner en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij de partner. Local Plaza kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
 2. Als de klant een klacht heeft over de service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Local Plaza op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door Local Plaza is ontvangen zal Local Plaza zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Local Plaza streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de partner (lid 1) of Local Plaza (lid 2).
 5. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Local Plaza sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Local Plaza is info@localplaza.nl.

9. Nieuwsbrief

 1. Bij het afronden van de bestelling kan de klant ook kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De klant kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via localplaza.nl/nieuwsbrief of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.

10. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

 1. Local Plaza verwerkt persoonlijke gegevens op van de klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van toepassing.

2024 © Local Plaza — Alle rechten voorbehouden.